Detalii oferta 21 / 06.04.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
HOGEA VASILE


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 0.7500 34750 34750 - 205-209 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
900.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
MOGLAN COSTEL 2 - ARENDAS 21 / 25.04.2017 900.0
OBANCEA GHEORGHE 3 - VECIN / 0.0
PAPUP PARASCHIVA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 1267 / 18.05.2017