Detalii oferta 32 / 25.04.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
MITACHE ZINA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 0.5000 34477 34477 - 310 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
3500.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
HOGEA IONEL 2 - ARENDAS 32 / 19.05.2017 3500.0
GERU NEACSU 3 - VECIN / 0.0
SPIRIDON GHEORGHE 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 1428 / 30.05.2017