Detalii oferta 33 / 02.05.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
MOSESCU CONSTANTIN
CHIVU MARIA
MOSESCU FLOAREA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 1.0000 136 33954 13 445 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
7000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SC CORADI AGRONOMICA SRL 2 - ARENDAS 33 / 23.05.2017 7000.0
HOGEA I COSTICA 3 - VECIN / 0.0
PASCU ST ION 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 1475 / 12.06.2017