Detalii oferta 38 / 12.06.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
ANTON ADRIANA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 2.5000 34502 34502 158 26/3 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
33750.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SC LOMBARDI AGRO SRL 2 - ARENDAS 38 / 05.07.2017 33750.0
CHIRITA sava 3 - VECIN / 0.0
most STOICA DOCHITA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 1694 / 11.07.2017