Detalii oferta 47 / 22.08.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
BERECHET NICOLAE


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 1.1996 34923 34923 85 471 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
8400.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SC CORADI AGRONOMICA SRL 2 - ARENDAS 47 / 19.09.2017 8400.0
MOST NECULA MARINACHE 3 - VECIN / 0.0
TIUSCA ION 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 2606 / 26.09.2017