Detalii oferta 50 / 22.08.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
TACEA EMILIA
PETRE RODICA
STEREA ILIE


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 0.7500 32042 32042 10 188 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
5000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
ROSU HOGEA FLORINA 2 - ARENDAS 50 / 19.09.2017 5000.0
SPIRIDON GHEORGHE 3 - VECIN / 0.0
TACEA MITU 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 2607 / 26.09.2017