Detalii oferta 11 / 26.09.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
BARBIERU NICU BARBIERU DIDINA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 0.5000 30812 30812 45/1 256 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
4000.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
TANDARA COSTICA 2 - ARENDAS 11 / 09.10.2017 4000.0
BARANGA MARIN 3 - VECIN / 0.0
BERECHET CONSTANTIN 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 2874 / 24.10.2017


DOCUMENTE ATASATE